AVTALSVILLKOR MELLAN KARLA POSTBOX OCH KUND

Karla Postbox/Ufficio AB
Karlavägen 18, 114 31 Stockholm

tel. 08-505 66 300, fax. 08-505 66 399
mob. 070-422 79 08
info@karlapostbox.com  

 • 1 Karla Postbox sorterar dagligen inkommen post till kundens postbox.
 • 2 Karla Postbox ansvarar inte för Posten AB, Citymail AB eller annan postdistributörs förekomna post.

Karla Postbox ansvarar heller inte för förändringar i adressen.

 • 3 Kunden ansvarar för att adressera inkommande post till Hyrestagaren enligt nedan:

Hyrestagaren
Box  5385
102 49  Stockholm

Eller

Hyrestagaren,
Karlavägen 18, BV
114 31 Stockholm                                                            

 • 4 Post adresserad C/O en hyrestagare kommer att returneras till avsändaren. All form av uthyrning av postboxen i andra hand leder till en omedelbar uppsägning av kontraktet
 • 5 I de fall kunden önskar eftersändning, vidarebefordrar Karla Postbox inkommen post till kunden via e-post eller vanlig post enligt avtalet. För denna tjänst ersätter kunden Karla Postbox enligt gällande prislista.
 • 6 Kunden garanterar Karla Postbox att genom nyttjande av postboxen inte bryta mot svensk lag.
 • 7 En månad innan hyresperiodens utgång skickar vi en faktura avseende nästa period. För att förlänga hyresperioden betalar kunden av Karla Postbox utsänd faktura 15 dagar före hyresperiodens utgång.
 • 8 I de fall kunden inte önskar förlänga hyresperioden görs ingen betalning. Karla Postbox debiterar inte

gamla kunder några avgifter för betalningspåminnelse, ej heller dröjsmålsränta. Betalningsvillkoren vid beställningen av en tjänst är förskottsbetalning för nya kunder. Dröjsmålsränta är 16% för nya kunder som har erlagt en beställning.

 • 9 Karla Postbox tillåter inga olagliga saker, brev, samt post till adresserna och i postboxarna.
 • 10 Karla Postbox ansvarar inte för innehållet i postboxarna från kunden.
 • 11 Karla Postbox tar ej ansvar för dina kunders egendom i sina respektive postbox vid inbrott, brand eller

vattenskada på Karla Postbox lokaler.

 • 12 Karla Postbox följer svensk lagstiftning och ni som kund får inte använda eller utnyttja postboxen till

kriminell verksamhet eller brottslighet.

 • 13 Ni får inte hota Karla Postbox och dess postverksamhet. Missköter ni er på något sätt så blir ni avstängd och hyran återbetalas ej.
 • 14 Vid konkurs tillfaller alla medel från hyran och eftersändningsdepositioner Karla Postbox. Ni kan därför

inte rikta skadeanspråk på Karla Postbox

 • 15 Kunden godkänner detta avtal genom skriva under med namnteckning.

Karla Postboxes/Ufficio AB
Momsreg. nr SE556908840301
Innehar F-skattebevis
Karlavägen 18 – 114 31 Stockholm – Sweden
Tel: 08-505 66 300 – Fax 08-505 66 399